Web

Účel webu

Tento web slouží pro průběžné shromažďování a archivování pro budoucí generace:-) autorových vlastních hodnotících/názorových textů, převážně se věnující filmu (s občasnými odskoky k sériím, konkrétním epizodám, videu, dokumentům, videohrám, hudbě nebo knihám), které jsou posbírané různě po internetových stránkách, na kterých autor zanechal svou nesmazatelnou stopu:-) a to vše na jednom místě s možností procházení/vyhledávání, roztříděné dle charakteru jejich obsahu a uspořádané dle data jejich (původního) vzniku.

Obsah webu

Veškeré texty na webu jsou rozděleny do níže uvedených kategorií s následujícími charakteristikami:

 • Recenze – názorový text kladoucí důraz na popsání/hodnocení silných a slabých stránek daného díla.
 • Komentář – názorový text, který může obsahovat určité prvky recenze, primárně se ovšem zaměřuje na zkušenosti/zážitky autora s daným dílem a/nebo jeho zasazení do dobového kontextu v žánru/kinematografii obecně, případně se věnuje jiným aspektům daného díla (tržební bilance, atd.).
 • Poznámka – názorový text jiného charakteru, nespadající do kategorie recenzí nebo komentářů (rekapitulační text, shrnující formou žebříčku nejlepší / nejhorší díla v daném roce v očích autora, atd.).
Vybrané texty jsou dále opatřeny doplňujícími kategoriemi:
 • Flop – Dílo patřící k jedněm z nejhorších v daném roce.
 • Hit – Dílo patřící k jedněm z nejlepších v daném roce.
 • Kult / Klasika – Díla prověřená časem, z nichž se stali kultovní a/nebo klasičtí zástupci daného žánru nebo kinematografie obecně.
 • Multi – text hodnotící více děl současně, obvykle vzájemně tematicky/žánrově/frančízově/jinak souvisejících.
 • Pin – Zvýrazněný text pro upoutání větší pozornosti.
 • Plus – Text hodný pozornosti s ohledem na svou délku a/nebo svou hloubku.
 • Retro – Díla s datem vzniku před rokem 2000.
 • Spoiler – Text obsahující informace, prozrazující celkový děj, osudy postav, konec, příběhové odhalení nebo finální pointu díla.
 • Tip – Dílo nebo zážitek neobvyklé povahy a/nebo výjimečné kvality.
 • Top – Oblíbené texty autora, věnující se dílům vynikající svou kvalitou a/nebo významností.
 • Text – Veškerý druh textu publikovaný na webu.