Žebříček

Metodika sestavení

Výroční žebříček toho nejlepšího a toho nejhoršího na poli filmů/sérií/sezón za vybraný rok je složen z děl, která nemusí nezbytně nutně pocházet z daného roku, nebo si v něm odbýt oficiální premiéru. Podstatné je, že dané dílo autor během uvedeného roku zhlédl a na webu následně opatřil vlastní recenzí.

Výjimečně může být součástí žebříčku dílo, které na webu hodnotící text, častěji pouze prozatím, ale není vyloučeno, že i dlouhodoběji, nemá. V takovém případě je odkaz na recenzi díla do žebříčku doplněn zpětně, jakmile je příslušný text k dispozici. Taktéž dle konkrétní nabídky děl v daném roce nemusí výsledný žebříček čítat plný počet (deseti) položek, nebo naopak může obsahovat více děl nad rámec standardního počtu položek. Dotčená díla, která se do vybraného žebříčku již nedostala, jsou poté uvedena pod čarou jako tzv. čestné zmínky.

Standardně platí, že čím vyšší hodnocení vybrané dílo v recenzi získalo, tím vyšší je jeho postavení v rámci daného žebříčku. V případě shodného hodnocení o konečném pořadí děl rozhoduje celkový dojem/zážitek autora. Přesto může nastat situace, že konkrétní dílo s nižším hodnocením je v žebříčku postaveno výše, než dílo s hodnocením vyšším. To je dáno žánrovou preferencí autora a/nebo celkovým dojmem/zážitkem autora (jelikož hodnocení vybraného díla se může s odstupem času vyvinout oběma směry oproti původnímu hodnotícímu textu).