Hodnocení

Metodika hodnocení

Texty zařazené pod kategorii “Recenze” jsou na webu opatřeny bodovým hodnocením (na desetibodové škále), které reflektuje míru kvality díla a/nebo jeho líbivosti/zábavnosti, kterou zapůsobilo na autora. Hodnocení je pochopitelně striktně subjektivní (protože nic takového jako “objektivní hodnocení” na poli umění neexistuje) a platí primárně jako kvalitativní srovnání v rámci dané kategorie (tj. jak si dané dílo stojí mezi žánrově, tematicky, obsahově, formálně nebo jiným způsobem příbuznými díly). Z čehož vyplývá, že vybrané dílo obecně považované za celkově méně kvalitní než jiné vybrané dílo může na webu v rámci hodnocení dosáhnout na stejný počet bodů, a to čistě proto, že v rámci své kategorie se vyznačuje nadstandardními kvalitami. Stejný počet bodů u obou filmů tak nemá stejnou (všeobecnou) váhu.

Škála hodnocení:

 • 10/10 – Absolutní legenda, stavební kámen žánru, revoluční dílo (téměř) bez chyb.
 • 9/10 – Téměř perfektní dílo ve všech ohledech s několika nikterak významnými chybami.
 • 8/10 – Vynikající dílo, které obsahuje minimum závažnějších chyb.
 • 7/10 – Výrazný nadprůměr, při kterém počet pozitiv značně převyšuje počet negativ.
 • 6/10 – Lehký nadprůměr, při kterém počet pozitiv mírně převažuje nad počtem negativ.
 • 5/10 – Průměrná úroveň ve všech směrech, žádný prvek není vyloženě špatně, ovšem ani vyloženě dobře.
 • 4/10 – Lehký podprůměr, při kterém počet negativ mírně převažuje nad počtem pozitiv.
 • 3/10 – Výrazný podprůměr, při kterém počet negativ značně převyšuje počet pozitiv.
 • 2/10 – Problémy všeho druhu (špatné tempo, mizerné triky, bídné herecké výkony, nelogický děj, atd.).
 • 1/10 – Všechno špatně od technického provedení po uměleckou stránku.
 • 0/10 – Absolutní brak, ostuda žánru, případně celé kinematografie, otřesné dílo s chybami všeho druhu.

Konverze hodnotící škály:

 • 5/5 – 10/10 & 9/10
 • 4/5 – 8/10 & 7/10
 • 3/5 – 6/10 & 5/10
 • 2/5 – 4/10 & 3/10
 • 1/5 – 2/10 & 1/10
 • 0/5 – 0/10